Informacioni sistem SEOM (Sistem Evidentiranja, Odobravanja i Monitoringa) je nastao s ciljem skraćivanja i unaprijeđenja procesa odlučivanja u složenoj hijerarhijskoj strukturi koja podrazumijeva različite nivoe kompetencija i ovlasti.

Implementiran je za potrebe odobravanja zahtjeva upućenih od strane klijenata te automatizacije i kontrole procesa donošenja odluka, a sve kako bi se kreirala pouzdana osnova za analizu i izvještavanje, kao i za donošenje budućih strateških odluka.

Stoga je omogućen jednostavan unos podataka o podnosiocima zahtjeva i detaljima zahtjeva, te su proces unosa, obrade i komunikacije među nivoima kompetencije maksimalno automatizirani.

SEOM prodajnim savjetnicima u filijalama omogućava unos/ažuriranje osnovnih podataka o komitentima (uključujući evidenciju kreditnih zaduženja), automatski proračun boniteta (scoring), unos podataka o predmetu leasinga sa kalkulacijom finansiranja, te izradu aplikacije tj. zahtjeva za finansiranje na bazi prethodno unesenih podataka i upućivanje istog nadležnom nosiocu kompetencije na odobravanje. Interakcije nosioca kompetencije nad zahtjevom (promjene statusa zahtjeva) se automatski evidentiraju dvojako – u sistemu i slanjem obavijesti e-mailom.